10 sep

Carnaval 2021 Tullepetaonestad

Er zijn de afgelopen weken veel berichten over carnaval 2021 in de pers verschenen. De Stichting Carnaval Roosendaal heeft de afgelopen maanden ook niet stil gezeten en zich gebogen over de vraag wat te doen met carnaval 2021. We zijn er daarbij van uit gegaan dat carnaval zoals we dat kennen geen doorgang zal kunnen vinden, vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen.

Ons uitgangspunt is echter te kijken wat dan wel mogelijk is. Daartoe hebben we enkele plannen opgezet die we graag kort toelichten.

Allereerst hebben besloten dat de Optocht, de Otobusrellie en het Priense Swaree niet door zullen gaan. We zien onvoldoende mogelijkheden om deze onder de te verwachten omstandigheden te organiseren.

Maar als we uitgaan van de situatie zoals die nu per 10 september is, willen we tijdens de hoogtijdagen in ieder geval op de zaterdag in de stad een aantal leutpleinen/podia inrichten waar we de leut bij elkaar brengen. Op die locaties kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden: optredens van zeulbandjes, acts van allerlei Tullepetaonen, een natje en een droogje van de horeca, tentoonstelling van wagenbouwers, kraampjes van de Leutmart, etc.. Het is aan de deelnemers om de podia in te vullen met een programma. Tullepetaonen die de locaties willen bezoeken moet zich inschrijven; er kunnen verschillende routes gevolgd worden naar de locaties. Zo kunnen we de boel beheersbaar houden binnen de coronaregels.

Daarnaast willen we ook carnaval “bij de Tullepetaonen thuis brengen”. Dat willen we ook doen als ons leutfeest helemaal niet door zou kunnen gaan. Hoe dan ook vinden we dat we ons leutfeest bij onze Tullepetaonen onder de aandacht moeten blijven brengen door het gebruik van socialmedia, internet, een mooie Kwakkelkrant en bijvoorbeeld reporters die verslag doen van bezoeken bij mensen thuis.

Om deze activiteiten heen kan een aantal andere activiteiten ook doorgaan, bijvoorbeeld de kerkdienst en de Kiendermiddag.

En dan 11/11. Er komt geen liedjesfestival in de Kwakkelkooi zoals we dat kennen. Ook dat kunnen we met de beperkingen die gelden in de Kring niet voor elkaar krijgen. We hebben al wel de zeulbands gevraagd aan de slag te gaan met het schrijven van een liedje en we denken aan een digitale versie van het liedjesfestival. We zijn dit nog verder aan het uitwerken.

Tenslotte willen we de randvoorwaarden die we zelf kunnen en moeten invullen om het feest te kunnen vieren uitvoeren. Er komt dus een protocollaire vergadering waar de Boerenraad wordt geïnstalleerd en de functionarissen worden benoemd. We hebben een uitstekend motto, er komt een liedje, het veldteken wordt inmiddels al geschilderd, de verkoopartikelen worden uitgevent en er komt een Kwakkelkrant.

De plannen kunnen op een breed draagvlak rekenen bij onze commissiehoofden. Ook de gemeente en de horeca-ondernemers van de Markt steunen onze koers.  Net als wij willen zij graag organiseren wat kan. We rekenen ook op de steun van onze eigen Boerenraad die een belangrijk deel van de plannen zal moeten faciliteren.  Op 23 september leggen we deze plannen aan hen voor in een boerenraadsvergadering. We gaan ook alle leutpartners betrekken bij de plannen om te kijken hoe zij hun invulling eraan kunnen en willen geven. Tenslotte moeten zij het feest vieren en zijn wij ervoor om hen zoveel mogelijk te faciliteren.

Natuurlijk zijn er duizend vragen en veel beren op de weg. Maar het glas is half vol en we denken met deze aanpak een goede aanloop te kunnen nemen naar ons leutfeest in 2021. Wa d’n optreje zal ut worre!

Laatste nieuwsberichten

27 mrt

Ontwerp veldteken 2024 Wad ‘n istorie

Een motto dat gekozen is, niet alleen

Lees verder
21 mrt

Juryrapporten optocht 2023

De juryrapporten van de optocht 2023

Lees verder
Alle berichten