Kwekkeltje

 Heb jij jezelf al opgegeven voor de Kwekkelclub maar nog geen pasje ontvangen? wees gerust, begin november gaat de volgende ronden pasjes de deur uit.
Eindelijk is ze dan uit haar ei, het ei dat jaren geleden al door toenmalig voorziter van de Stichting Carnaval Roosendaal, Ad Vos gevonden werd onder het beeld van de Tullepetaon. Op het moment dat het beeld verplaatst werd van het Tongerlooplein naar de Markt. Al die jaren heeft er wat gebroeid in Tullepetaonestad maar nu is ze er, voor alle piepjonge Tullepetaontjes tot en met 4 jaar.

Prallekes en brakskes zijn vanaf hun geboorte helemaal gek van carnaval en daar hoort natuurlijk een eigen clubke bij. Voor echte Tullepetaontjes en niet ouder dan 4 jaar. De Kwekkelclub zorgt van 11-11 tot as-woensdag voor leuke evenementen voor de allerkleinste en jij kunt daar bij zijn.
Als klein Tullepetaontje en lid van de Kwekkelclub kun je rekenen op:
– Gratis lidmaatschap
– Kwekkelpasje
– Uitnodigingen van Kwekkel activiteiten
– Uitnodigingen Oppasbal, In Den Paplepel en alle andere nieuwe evenementen die nog georganiseerd gaan worden.

Het verhaal van Kwekkeltje

“Heb jij ook dat beeld op de Mart zien staan?
Dat is onze Tullepetaon!”
Maar wat ligt daar tussen zijn poten?
Een ei?! Waar komt dat nou toch vandaan?

“Edde gij da beeld op de Mart zien staon?
Dad’is òònze Tullepetaon.”
Mar wa ligt daor tusse zun póóte ?
Un ei ?! Waor komt da nou toch vandaon?

Een kakelbont Tullepetaons ei
“Komt dat zien, komt dat horen”.
Alle Tullepetaonen waren blij.
Ze riepen het van de watertoren!

Un kaokelbont Tullepetaons ei
“Komt da zien, komt da óóre.”
Alle Tullepetaone, waren blij.
Ze riepe ut van de Waotertóóre!

Elf jaar lang is er gebroed op dat ei
door echte mammakippen en pappahanen…
Iedereen hielp mee en kwam erbij
Ze zorgden ervoor als echte Tullepetaonen.

Elf jaor lang ist’r gebroed op da ei.
Dur echte mamakippe en papa’aone.
Iedereen hielp me en kwam erbij
Ze zurrgede d’rvor as echte Tullepetaone.

De wagenbouwers maakten een nest.
De bandjes verzorgden een melodietje.
De veldtekenschilders deden hun best.
Alle prallekes en brakskes zongen een liedje.

De waogebouwers maokte un nest.
De bandjes verzurgde un melodieke.
De veldtéékenschilders deeje d’r best.
En alle prallekes en brakskes zonge un lieke.

Er werd voorgelezen uit de Kwakkelkraant
Ze hingen gekleurde slingers op
Het ei werd versierd aan elke kant.
En kreeg een gouden kroontje op zijn dop

D’r wier vorgelééze uit de Kwakkelkraant
Ze ‘ienge gekleurde sliengers op
Ut ei wier versierd aon elleke kaant.
En kreeg un gouwe kroontje op z’n dop.

Opeens, na elf jaar zorgen voor het ei,
ontdekten ze dat het begon te scheuren
Iedereen in Tullepetaonestad was superblij
Ze wisten dat er een wonder ging gebeuren.

Ineens, nao elf jaor zorrege vor ut ei,
ontdekte ze dat ut begon te scheure.
Eel Tullepetaonestad waar superblij
Ze wiesse dat’r un wonder gieng gebeure.

Een paar dagen later kroop dit kleintje uit het ei
Het zag alle prallen en brakken, en was totaal niet moe
Het kon ook al praten en zei: “hallo ik ben Kwekkeltje,
ik heb een clubje, komen jullie daar naartoe?

Un paor daoge later kroop dees kleintje uit ut ei.
Ut zaag alle pralle en brakke en waar totaol nie moe
Ut kon ok al praote en zee: “Hallo, ik zijn Kwekkeltje,
Ik em un clupke, komme jullie daor naor toe ?”

Dan kunnen we samen spelen.
En leer ik jullie carnavallen.
Je hoeft je echt niet te vervelen,
want wij zijn allemaal brakken en prallen”

“Dan kunne we saome speule.
En leer ik jullie carnavalle.
Leutig, want we zijn mee veule
Allemaol brakke en pralle.”

Zo werd bij het ruisen van de wind
Ons Kwekkeltje geboren.
Dit lieve Tullepetaonse kind,
dat vanaf nu, ieder jaar van zich laat horen!

Zo wier bij ut ruise van die wiend
Ons Kwekkeltje gebóóre
Dees lief Tullepetaons kiend
zal d’r eige vanaf nou ieder jaor laote óóre.

Via onderstaande link kun je je aanmelden voor de Kwekkelclub.

Belangrijk, lees dit zorgvuldig om teleurstelling te voorkomen:

De leden administratie van de kwekkelclub gebeurt grotendeels handmatig. Daarom zijn er maar 2 momenten in het jaar waarop de pasjes en leden worden verwerkt. 

Kort voor 11-11 en ongeveer 2 weken voor carnaval. Kinderen die dus NA 11-11 worden ingeschreven moeten geduld hebben tot net voor carnaval om hun pasje te ontvangen.

Kinderen die vanaf 2 weken voor carnaval worden ingeschreven moeten geduld hebben tot kort voor 11-11

Heb jij je pasje ontvangen, berg het dan goed op, zonder pasje geen toegang bij de exclusieve evenementen. Het is vanaf heden niet meer mogelijk een nieuw pasje aan te vragen.

Aanmelden