Optocht

Programma en stemmen voor de peblieksprijs

Alle informatie over de opstelling (voorheen de strooifolder), wie er allemaal meedoen, wat het idee is  achter de creatie en op wie je kan stemmen voor de publieksprijs kun je vinden via onderstaande link

Programma & Stemmen

Schooiwagen

Onze Schooiwagen Help het Tullepetaonse carnaval verder ontwikkelen. Geef met gulle hand.

Het doel van Stichting Carnaval Roosendaal betreft het organiseren en faciliteren van het jaarlijkse carnavalsfeest ten behoeve van de inwoners van “Tullepetaonestad”.

Voor de bekostiging van onze activiteiten kunnen we een beroep doen op onze sponsoren die een financiële bijdrage leveren maar dit is lang niet altijd voldoende. U als particulier kan ook bijdragen aan de kosten door vrijwillig een zelf te bepalen bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Carnaval Roosendaal.

Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de evenementen borgen voor álle deelnemers aan het Tullepetaonse carnavalsfeest.

Doneren

Inschrijven

Hoe mooi is het om na maanden bouwen of knutselen een haast onmogelijk idee werkelijkheid te zien worden!  Met passie werken aan een idee wat het motto van het komende carnavalsseizoen uitdraagt en daar met hart en ziel vorm aan geven is iets wat hele families, vriendengroepen en bouwclubs verbindt en samenbrengt. Jong geleerd bij de kinder- of schooloptocht om later mee te doen aan de grote leutstoet van Tullepetaonestad om de Tullepetaonen je creatie te laten zien en beleven, dat is waar de echte optochtdeelnemer het voor doet. Hieronder kun je je inschrijven om mee te doen aan de optocht.

De inschrijving voor de optocht van 2023 is gesloten!

Inschrijven optocht

Ophalen Startnummers 6-2-2023 20:00 De Sjoes

Jury

Alle deelnemers worden tijdens de optocht beoordeeld. Per categorie zijn vier à 5 juryleden actief. Zij beoordelen de deelnemers op verschillende onderdelen, zoals; idee & uitbeelding, techniek, actie, carnavalesk en muziek.

Per categorie zijn deze onderdelen verschillend. De juryleden van de grote wagens Roosendaal en regio gaan in de weken voor carnaval minstens twee keer op bezoek bij de bouwclubs. Tijdens deze bezoeken hebben de bouwers gelegenheid hun wagen “te verkopen” aan de jury. Er wordt uitleg gegeven over het idee achter de wagen en wat ze tijdens de optocht van plan zijn. De juryleden van de categorie kleine wagens bezoeken de wagenbouwers minimaal één keer.

De jury aan het werk

Prijsuitreiking

Naast de reguliere prijzen zijn er ook prijzen van de functionarissen die worden uitgereikt door de afzonderlijke functionarissen en bedoeld als aanmoedigingsprijs. De criteria voor het winnen van de prijs liggen bij de desbetreffende functionarissen. Deze worden van te voren goed doorgenomen met de jury. Uiteindelijk kiest de jury een winnaar, en wordt de prijs door de functionaris uitgereikt.

Bij de prijzen hoort een geldbedrag. Hieronder een overzicht van de te verdienen geldprijzen

Geldprijzen

Uitslag

Na afloop van de prijsuitreiking wordt de uitslag op deze website bekendgemaakt. De deelnemers kunnen per onderdeel bekijken hoe zij gescoord hebben. In 2011 is voor het eerst een boekwerk van de juryrapporten van de grote wagens uitgebracht. Hierin zijn alle juryrapporten in verhaalvorm uitgewerkt. Dit bleek een groot succes. Tot 2015 zijn deze boekwerken uitgegeven en sinds 2015 zijn de juryrapporten voor de grote wagens digitaal gepubliceerd en in 2015 zijn ook de beoordelingen van de kleine wagens uitgewerkt. Vanaf 2016 is besloten om voor alle deelnemers niet alleen het puntentotaal per categorie te vermelden, maar ook tekst en uitleg vanuit de jury te geven.

De uitslagen en juryrapporten vanaf 2007 zijn hieronder terug te vinden en na te lezen.

UITSLAGEN EN JURYRAPPORTEN

Komende
Evenementen

Alle evenementen