Colofon

Website

Deze website is opgezet onder verantwoordelijkheid van de Stichting Carnaval Roosendaal. Hoewel aan de opzet de grootst mogelijke aandacht is besteed, kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen.

Heeft u inhoudelijke opmerkingen over deze website dan kunt u deze richten aan de Secretaris.

Heeft u technische opmerkingen, dan kunt u deze per e-mail richten aan de Webmaster.

 

Gebruiksrecht producten

De Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) behoudt nadrukkelijk alle rechten op al haar producten, zoals CD’s, logo’s, veldtekens, foto- en videomateriaal etc.  Dit houdt in dat gebruik van een product door derden alleen wordt toegestaan als dat:

A) niet voor commerciële doeleinden is, anders dan voor de SCR
B) niet indruist tegen het doel van de Stichting zoals vastgelegd in de statuten.

Commerciële doeleinden voor de Stichting worden alleen door de Stichting zelf ontplooid.

In alle gevallen heeft het bestuur van de Stichting het beslissende woord. Het devies is derhalve: bij twijfel, neem contact op met het secretariaat! Zij zullen uw verzoek in behandeling nemen.

Komende
Evenementen

Alle evenementen