Regelement liedjesfestival

Reglement voor deelname aan het Liedjesfestival op 11 november

 1. Het Liedjesfestival is een open festival, waaraan iedere groep of individu mag deelnemen.
 2. Zowel tekst en muziek van het gepresenteerde lied en een provisorische opname, dienen uiterlijk 24 oktober digitaal! bij de commissie muziek ingeleverd te zijn via het inschrijfformulier op deze site
 3. Indien het onmogelijk is spullen digitaal te versturen, dit overleggen met hoofd commissie muziek via het volgende e-mail adres: muziek@tullepetaonsnieuws.nl
  In de liedtekst moet het motto van het komende carnavalsseizoen verwerkt zijn.
  LET OP: Ook dit jaar dient alles dus digitaal aangeleverd te worden!
 4. Het festival vindt plaats op 11 november. De loting is rond 19.44 uur waarna het festival om 20.11 uur aanvangt.
 5. Iedere deelnemer speelt gelijk zijn nieuwe lied, het inspeelnummer vervalt. Er wordt opgetreden in blokken van vier acts achter elkaar waarna er een korte pauze is. Deze pauze is gevuld met Tullepetaonse muziek, echter géén podiumact.
 6. Mogelijke wijzigingen in de opzet van het liedjesfestival kunnen dit jaar mogelijk van toepassing zijn.
 7. De uitspraak van de jury is bindend en niet aanvechtbaar.
 8. Het winnende lied wordt door de gekozen Oogheid van Tullepetaonestad bekend gemaakt en zal het officiële lied van het komende seizoen zijn.
 9. De inschrijving op het liedjesfestival impliceert de overdracht van het vruchtgebruik aan de Stichting Carnaval Roosendaal. Indien u een lidmaatschap bij BUMA/STEMRA heeft, dient u dit verplicht aan te geven bij de inschrijving.
 10. De vastlegging van het winnende lied op een geluidsdrager wordt door de Commissie Muziek van Stichting Carnaval Roosendaal georganiseerd die voor het eindproduct verantwoordelijk is.
  Door de Commissie Muziek worden vooraf de opnamedagen van de cd in de studio ingepland. De winnende band zal op één of meerdere dagen beschikbaar moeten zijn voor deze opnames.
 11. Juryleden zijn van deelname uitgesloten. In alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofd van de Commissie Muziek van de Stichting Carnaval Roosendaal.
 12. De winnende kapel wordt de zondag 21 november om 10.00 uur in complete carnavalsoutfit verwacht voor de fotoshoot bij Bram Visser in de Raadhuisstraat.

terug

Komende
Evenementen

Alle evenementen