Spelregels kaortverkoop Priense Swaree 2023

Bezoekers

 • Het spreekt voor zich dat iedere bezoeker (deelnemers en niet deelnemers) altijd de aanwijzingen van de organisatie en personeel van Schouwburg de Kring direct opvolgt.
 • Carnavaleske kleding is verplicht.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om bezoek te weigeren als het de veiligheid van andere bezoekers in gevaar brengt.
 • Bij misdragingen of ongeoorloofd gedrag van een deelnemer vindt uitsluiting van deelname terstond plaats, aangegeven door de organisatie.

Aanmelden

 • Deelnemers aan de verloting kunnen zich melden bij Schouwburg de Kring via de aangewezen ingang(en).
 • Deelnemers kunnen zich melden tussen 15:33 en 18:33 uur.
 • Iedere deelnemer krijgt een polsbandje aan de rechterpols om gedaan.
 • Deelnemer accepteert bij het in ontvangst nemen van het polsbandje de spelregels voor de kaartverkoop.
 • Deelname vanaf 11 jaar, waarbij deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen als zij onder begeleiding zijn van een ouder.
 • Bezoekers die zich te laat melden, krijgen geen polsbandje meer en kunnen dus niet meer deelnemen aan de loterij. Zij zijn uiteraard wel welkom als bezoeker.

Het polsbandje

 • Is voorzien van een uniek volgnummer. Dat is het lot, waarmee automatisch wordt meegedaan aan de verloting van recht op aankoop van Swareekaarten.
 • Is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Is ongeldig als deze is afgedaan, doorgeknipt of anderszins is beschadigd.

De loterij van recht op aankoop

 • De loterij wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een notaris.
 • Loterij vindt plaats vanaf 19:11 uur.
 • Er worden reeksen van 5 aaneengesloten lotnummers getrokken.
 • Elk getrokken lotnummer geeft recht op de aankoop van maximaal 4 Swareekaarten, waarbij gekozen kan worden uit middag- of avondkaarten of een combinatie hiervan.

De verkoop van Swareekaarten

 • Vindt plaats direct nadat dit kenbaar is gemaakt middels omroepen en schermen binnen de aangewezen ruimtes in Schouwburg de Kring.
 • Vindt plaats in de daarvoor aangewezen ruimte in Schouwburg de Kring.
 • Vindt plaats op volgorde van trekking. Je meldt je binnen 5 minuten bij het meldpunt.
 • Ben je te laat dan heb je nog de mogelijkheid om achteraan aan te sluiten als je je binnen 11 minuten meldt bij het verkooppunt. Daarna vervalt het recht op aankoop op dit lotnummer.
 • Het gegeven polsbandje met uniek lotnummer zal worden ingenomen na aankoop van de kaarten.
 • Betaling uitsluitend met pinbetaling.
 • Kaarten worden alleen retour genomen via Commissie Priense Swaree, prienseswaree@gmail.com, die de eerstvolgende op de vastgestelde wachtlijst zal benaderen. Rembourseren vindt pas plaats na doorverkoop van de kaarten.

Komende
Evenementen

Alle evenementen