Schooipagina

Het doel van Stichting Carnaval Roosendaal betreft het organiseren en faciliteren van het jaarlijkse carnavalsfeest ten behoeve van de inwoners van “Tullepetaonestad”.

Het organiseren van Carnaval heeft nogal wat voeten in de aarde: Een liedje, een veldteken, een CD, de Kwakkelkraant, Scholeneducatie, vergunningen & veiligheid en alles bij elkaar zo’n 30 evenementen. Voor jong en oud, inwoners die actief aan het Carnaval willen deelnemen en voor hen die vanaf de zijlijn willen meegenieten. Het is een hele klus om dat allemaal op tijd voor elkaar te krijgen. Deze omvangrijke klus rust op een groep enthousiaste mensen die zich vrijwillig hiervoor inzetten.

Voor de bekostiging van onze activiteiten kunnen we een beroep doen op onze sponsoren die een financiële bijdrage leveren maar dit is lang niet altijd voldoende. U als particulier kan ook bijdragen aan de kosten door vrijwillig een zelf te bepalen bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Carnaval Roosendaal.

Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de evenementen borgen voor álle deelnemers aan het Tullepetaonse carnavalsfeest.

Scan de QR code en steun de Stichting Carnaval Roosendaal of maak een bedrag over op rekeningnummer NL08 RABO 0194 3447 46 t.n.v. Stichting Carnaval Roosendaal o.v.v. ‘Donatie carnaval seizoen 2024‘.