Optocht

Beste Tullepetaone,

Ons jubileumjaar staat voor de deur, want voor de 66e keer gaat Stichting Carnaval Roosendaal ons feest optuigen. Daarom is er gekozen voor het motto Wad ’n istorie. Van prehistorie, de Romeinse tijd, de Riddertijd of de Middeleeuwen, tot aan het recenter verleden, alles is mogelijk. Maar we kijken uiteraard niet alleen achteruit, maar ook naar de toekomst. Zo is de Commissie Optocht al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor de Optocht van het komend jaar.

De 66e editie zal op zaterdag 10 februari 2024 door de straten van Tullepetaonestad rijden. Wij doen ons uiterste best om alles wat hier bij komt kijken zo goed mogelijk voor te bereiden, maar ons speerpunt is toch wel het werven van zo veel mogelijk deelnemers. Zou het niks voor u zijn een keer aan onze leutstoet deel te nemen met een wagen, als groep, kapel of misschien wel als paar of enkeling? Wij nodigen u dan van harte uit om het inschrijfformulier in te vullen via onze website maar dan wel uiterlijk zondag 21 januari 2024.

Op deze pagina treft u ook het reglement van de Optocht aan.

U kunt uw inschrijfformulier mailen naar optocht@tullepetaonsnieuws.nl

Dit e-mail adres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen.

Wij hopen van harte op uw deelname!!

Met vriendelijke groeten,

De Commissie Optocht
Stichting Carnaval Roosendaal

Schooiwagen

Onze Schooiwagen Help het Tullepetaonse carnaval verder ontwikkelen. Geef met gulle hand.

Het doel van Stichting Carnaval Roosendaal betreft het organiseren en faciliteren van het jaarlijkse carnavalsfeest ten behoeve van de inwoners van “Tullepetaonestad”.

Voor de bekostiging van onze activiteiten kunnen we een beroep doen op onze sponsoren die een financiële bijdrage leveren maar dit is lang niet altijd voldoende. U als particulier kan ook bijdragen aan de kosten door vrijwillig een zelf te bepalen bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Carnaval Roosendaal.

Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de evenementen borgen voor álle deelnemers aan het Tullepetaonse carnavalsfeest.

Inschrijven

Hoe mooi is het om na maanden bouwen of knutselen een haast onmogelijk idee werkelijkheid te zien worden!  Met passie werken aan een idee wat het motto van het komende carnavalsseizoen uitdraagt en daar met hart en ziel vorm aan geven is iets wat hele families, vriendengroepen en bouwclubs verbindt en samenbrengt. Jong geleerd bij de kinder- of schooloptocht om later mee te doen aan de grote leutstoet van Tullepetaonestad om de Tullepetaonen je creatie te laten zien en beleven, dat is waar de echte optochtdeelnemer het voor doet. Hieronder kun je je inschrijven om mee te doen aan de optocht.

Jury

Alle deelnemers worden tijdens de optocht beoordeeld. Per categorie zijn vier à 5 juryleden actief. Zij beoordelen de deelnemers op verschillende onderdelen, zoals; idee & uitbeelding, techniek, actie, carnavalesk en muziek.

Per categorie zijn deze onderdelen verschillend. De juryleden van de grote wagens Roosendaal en regio gaan in de weken voor carnaval minstens twee keer op bezoek bij de bouwclubs. Tijdens deze bezoeken hebben de bouwers gelegenheid hun wagen “te verkopen” aan de jury. Er wordt uitleg gegeven over het idee achter de wagen en wat ze tijdens de optocht van plan zijn. De juryleden van de categorie kleine wagens bezoeken de wagenbouwers minimaal één keer.

Prijsuitreiking

Naast de reguliere prijzen zijn er ook prijzen van de functionarissen die worden uitgereikt door de afzonderlijke functionarissen en bedoeld als aanmoedigingsprijs. De criteria voor het winnen van de prijs liggen bij de desbetreffende functionarissen. Deze worden van te voren goed doorgenomen met de jury. Uiteindelijk kiest de jury een winnaar, en wordt de prijs door de functionaris uitgereikt.

Uitslag

Na afloop van de prijsuitreiking wordt de uitslag op deze website bekendgemaakt. De deelnemers kunnen per onderdeel bekijken hoe zij gescoord hebben. In 2011 is voor het eerst een boekwerk van de juryrapporten van de grote wagens uitgebracht. Hierin zijn alle juryrapporten in verhaalvorm uitgewerkt. Dit bleek een groot succes. Tot 2015 zijn deze boekwerken uitgegeven en sinds 2015 zijn de juryrapporten voor de grote wagens digitaal gepubliceerd en in 2015 zijn ook de beoordelingen van de kleine wagens uitgewerkt. Vanaf 2016 is besloten om voor alle deelnemers niet alleen het puntentotaal per categorie te vermelden, maar ook tekst en uitleg vanuit de jury te geven.