Over SCR

De Stichting Carnaval Roosendaal is opgericht op 4 februari 1959. Zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant onder nummer 41102107.

Het doel van Stichting Carnaval Roosendaal staat omschreven in de statuten:

Het ten behoeve van de inwoners van “Tullepetaonestad”, zijnde de stad Roosendaal (gemeente Roosendaal) gedurende de periode vanaf elf november van een jaar tot aswoensdag van het jaar daaropvolgend, creëren van omstandigheden die een gepaste beleving van carnaval mogelijk maken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.