Onderscheidingen

Inleiding

Als blijk van waardering voor bewezen diensten in het kader van het doel van de Stichting Carnaval Roosendaal kan het dagelijks bestuur onderscheidingen toekennen.

Onderscheidingen worden door het dagelijks Bestuur na raadpleging van het Protocol dan wel op voordracht van het Protocol toegekend. Uitreiking van de onderscheidingen geschiedt, tijdens de jaarlijks te houden Boerenmaaltijd, door de Hoogheid waarbij de voorzitter het toekennen hiervan motiveert.

Gouwe Roos

Leden van de Boerenraad kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding in de orde van de Gouwe Roos welke, op volgorde van belangrijkheid, drie gradaties kent te weten:

  • de Gouwe Roos
  • het Ridderschap in de orde van de Gouwe Roos
  • het Commandeurschap in de orde van de Gouwe Roos

Het Ridderschap en Commandeurschap kunnen enkel bij bevordering worden toegekend.

Vergulde Tullepetaon

Aan personen die geen deel uitmaken van de Boerenraad of het College van Ereboeren kan als blijk van waardering voor verdiensten op het gebied van Carnaval en andere terreinen de Vergulde Tullepetaon worden toegekend.

Lid in de orde van de Gouwe Roos

Ridder in de orde van de Gouwe Roos

Commandeur in de orde van de Gouwe Roos

De vergulde Tullepetaon