Boerenraad

Boeren & Kwakkelboeren

Op voordracht van het dagelijks bestuur benoemt het bestuur jaarlijks, per 11-11, voor de duur van één jaar een Boerenraad, waarvan tevens de Prins, Nar, Sjampetter en de leden van het bestuur deel uitmaken.

De Boerenraad kent Boeren en Kwakkelboeren. Kwakkelboeren zijn zij die als aspirant Boer, gedurende twee jaar, deel van de Boerenraad uitmaken. Bij aanvang van het derde jaar wordt de Kwakkelboer volwaardig lid van de Boerenraad, dan wel wordt het lidmaatschap van de Boerenraad beëindigd.

Boerenraad 2023-2024