Het Protocol

Inleiding

De Stichting Carnaval Roosendaal kent een “Protocol”.
“Protocol” houdt in dat tradities waarop het Carnavalsfeest gestoeld is, in stand worden gehouden zodat de oorspronkelijke opzet en bedoeling van het feest niet verloren gaan. Voorts houdt “Protocol” in dat de kwaliteit van de Carnavalsviering wordt bewaakt.

Commissie Protocol

Het in praktijk brengen van het “Protocol”, zoals hierboven beschreven, is in handen van de commissie Protocol. Deze commissie adviseert het bestuur over regelgeving welke in dit kader binnen de stichting Carnaval Roosendaal wordt gehanteerd en ziet toe op correcte naleving hiervan. Indien nodig wordt door de commissie corrigerend opgetreden, waarbij een ieder verplicht is de aanwijzingen van de commissie op te volgen.

Niet mag uit het oog worden verloren dat de juiste toepassing van “Protocol” niet enkel kan worden bereikt met het opsommen van voorschriften, maar eveneens een gevoelskwestie is.

Het hoofd van de commissie Protocol maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting.