Ereboeren

Tot Ereboer kunnen personen worden benoemd die in het verleden deel van de Boerenraad uitmaakten en zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de Roosendaalse Carnaval hebben gemaakt.

Nieuwe Ereboeren worden als zodanig, tijdens de protocollaire Boerenraadsvergadering van 11-11 geïnstalleerd door de Hoogheid, waarbij de voorzitter de benoeming tot Ereboer motiveert.

21 november 2018. Jan stond aan de wieg van onze organisatie, nadat hij al als prins opgetreden had in de jaren 50 van de vorige eeuw werd hij op 11-11-1959 geïnstalleerd als de 2de stadsprins, Prins Jan I binnen Stichting Carnaval Roosendaal. Vanaf die dag was hij een bekende Roosendaler en is dat altijd gebleven. Jan zag het feest in Roosendaal groeien in de jaren 60 en niet in de laatste plaats door zijn optreden. Bij zijn aantreden waren er meerdere clubs en verenigingen die een eigen prins hadden, enkele jaren later was Jan de enige prins in Roosendaal. Toen Roosendaal in 1970 tijdens carnaval officieel Tullepetaonestad werd gedoopt nam Jan na 11 jaar afscheid als onze ‘oogheid. Later in 1976 werd nogmaals een beroep op hem gedaan en kwam hij nog 6 dagen terug als Prins Jan I.

Tevens is Jan 11 jaar lang voorzitter geweest van Stichting Carnaval Roosendaal en was zo’n beetje overal bij betrokken en wilde ook overal bij betrokken zijn. Zong meerdere jaren het carnavalslied in en heeft er mede voor gezorgd dat ons Tullepetaonestad een eigen monument kreeg. Ook is hij o.a. 11 jaar hoofd geweest van de Kwakkelkraantredactie.

Voor de vele verdiensten van Jan heeft hij de hoogste onderscheiding binnen SCR, het Commandeurschap in de orde van de Gouden Roos ontvangen en is later bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot ere-voorzitter, een titel die niemand voor hem heeft gekregen en niemand ooit nog zal ontvangen.

Jan was toch wel het gezicht binnen onze Stichting en het boegbeeld van de Tullepetaonse carnaval te noemen. Jan kende iedereen en iedereen kende Jan. Tot op hoge leeftijd wilde hij bij carnaval betrokken zijn en volgde alles nog, al moest hij door zijn ongemakken op hoge leeftijd veel zaken aan zich voorbij laten gaan.

Jan is op woensdagavond 21 november 2018 op 92 jarige leeftijd overleden en we zullen tijdens de komende carnaval zeker meerdere malen stilstaan bij zijn overlijden, maar zeker bij zijn leven. Met een lach en met een traan in de geest zoals Jan het gewild zou hebben.

Er zijn geen raden gevonden.