Ereboeren

Stichting Carnaval Roosendaal kent een College van Ereboeren

 

Tot Ereboer kunnen personen worden benoemd die in het verleden deel van de Boerenraad uitmaakten en zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de Roosendaalse Carnaval hebben gemaakt.

Nieuwe Ereboeren worden als zodanig, tijdens de protocollaire Boerenraadsvergadering van 11-11 geĂ¯nstalleerd door de Hoogheid, waarbij de voorzitter de benoeming tot Ereboer motiveert.

 

ERE-VOORZITTER

Bij zijn afscheid als voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal op 11-11-1988 is Jan Mol benoemd tot Erevoorzitter van de Stichting. Dit predikaat is hem, voor het leven, toegekend vanwege zijn buitengewone verdiensten voor het Tullepetaons Carnaval.

Jan Mol
Jos Bogers
Wil Broos
René Bruijnincx
Toon van Dorst
Piet Geleijns
Jos Grispen
Jan Muurmans
Louis Kriesels
Joop Verheij
Arnold Verkouteren
Ad Vos