ALGEMENE PRIVACYVERKLARING STICHTING  CARNAVAL ROOSENDAAL*

 *: hierna te noemen: SCR.

 

1.Persoonsgegevens

1.1 De SCR kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier/ inschrijfformulier op de website aan de SCR hebt verstrekt. Op elk contactformulier staat een verwijzing naar deze Privacyverklaring.

1.2  De SCR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IBAN nummer

 

2.Doel

2.1 De SCR verwerkt de in sub 1.2 genoemde persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie over de stichting, evenementen en/of uitnodigingen
  • Het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld uw aanmelding voor een evenement)
  • Het verwerken van betalingen

2.2 Specifiek worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van je gestelde vraag via het contactformulier op de website.

b) Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om contact met u te kunnen  opnemen betreffende het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.

c) Je naam, adresgegevens en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van de SCR.

d) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen of voor het uitbetalen van het prijzengeld van bijvoorbeeld de optocht.

e)  De SCR gebruikt je naam en emailadres om de nieuwsbrief met informatie over activiteiten en nieuwsfeiten te versturen. Afmelden voor deze mailings is te allen tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing

 

3. Fotografie

Op evenementen van de SCR kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op de website van de SCR (www.tullepetaonsnieuws.nl) , op de website van onze hoffotograaf (www.leodejaeger.nl) en tevens op onze sociale media kanalen. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de websites en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bij ieder event worden deelnemers actief gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden via het inschrijfformulier.

 

4. Bewaartermijn

SCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Inschrijvingen en contactformulieren worden na twee jaar gepseudonimiseerd.

 

5. Delen met anderen

SCR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, afgedekt door de verwerkersovereenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

6. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van SCR worden de door u achtergelaten algemene bezoekgegevens bijgehouden door Google Analytics, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SCR gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen & verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@tullepetaonsnieuws.nl, onder vermelding van: verzoek om inzage.  Het is wettelijk toegestaan om foto’s van evenementen van SCR op de website te publiceren.

 

8. Beveiliging

De website van SCR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen om uw persoonsgegevens te beschermen. SCR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen onrechtmatige verwerking.

 

9. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

 

10. Contact

Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SCR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SCR via privacy@tullepetaonsnieuws.nl

 

Postadres:
Stichting Carnaval Roosendaal
Postbus 1111
4700 BC  Roosendaal