Spelregels kaortverkoop Priense Swaree 2024

Bezoekers

 • Het spreekt voor zich dat iedere bezoeker (deelnemers en niet deelnemers) altijd de aanwijzingen van de organisatie en personeel van Schouwburg de Kring direct opvolgt.
 • Carnavaleske kleding is verplicht.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om bezoek te weigeren als het de veiligheid van andere bezoekers in gevaar brengt.
 • Bij misdragingen of ongeoorloofd gedrag van een deelnemer vindt uitsluiting van deelname terstond plaats, aangegeven door de organisatie.

Aanmelden

 • Deelnemers aan de verloting kunnen zich melden bij Schouwburg de Kring via de aangewezen ingang(en).
 • Deelnemers kunnen zich melden tussen 15:33 en 18:33 uur.
 • Iedere deelnemer krijgt een polsbandje aan de rechterpols om gedaan.
 • Deelnemer accepteert bij het in ontvangst nemen van het polsbandje de spelregels voor de kaartverkoop.
 • Deelname vanaf 11 jaar, waarbij deelnemers jonger dan 16 jaar alleen mogen meedoen als zij onder begeleiding zijn van een ouder/voogd.
 • Bezoekers die zich te laat melden, krijgen geen polsbandje meer en kunnen dus niet meer deelnemen aan de loterij. Zij zijn uiteraard wel welkom als bezoeker.

Het polsbandje

 • Is voorzien van een uniek volgnummer. Dat is het lot, waarmee automatisch wordt meegedaan aan de verloting van recht op aankoop van Swareekaarten.
 • Is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Is ongeldig als deze is afgedaan, doorgeknipt of anderszins is beschadigd.

De loterij van recht op aankoop

 • De loterij wordt uitgevoerd door of onder toezicht van het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal.
 • Loterij vindt plaats vanaf 19:11 uur.
 • Er worden reeksen van 5 aaneengesloten lotnummers getrokken.
 • Elk getrokken lotnummer geeft recht op de aankoop van maximaal 4 Swareekaarten, waarbij gekozen kan worden uit middag- of avondkaarten of een combinatie hiervan.

De verkoop van Swareekaarten

 • Betaling uitsluitend met pinbetaling.
 • Kaarten worden alleen retour genomen via Commissie Priense Swaree, Kaartverkoop@Tullepetaonsnieuws.nl, die de eerstvolgende op de vastgestelde wachtlijst zal benaderen. Rembourseren vindt pas plaats na doorverkoop van de kaarten.