17 sep

Steun ons met Rabo Clubsupport

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen.  STICHTING CARNAVAL ROOSENDAAL doet ook mee!  Steun ons daarom en onze partners bij het organiseren van het leutigste feest van Roosendaal. Stem op ons!

Ons doel voor de actie dit jaar:

De scholenmap is verouderd, slecht bruikbaar en sluit niet aan op de doelgroep en gebruikers. Daarvoor in de plaats zou de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) er beter aan doen om een website te openen voor scholen/leerkrachten. Een website waar ze allerlei filmpjes, teksten, opdrachten, kleurplaten kunnen
downloaden en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Het moet aansluiten bij het gebruik van het digibord in de klas en inzetbaar voor allerlei lessen.

Wie zijn wij

Het doel van Stichting Carnaval Roosendaal betreft het ten behoeve van de inwoners van “Tullepetaonestad”, zijnde de stad Roosendaal gedurende de periode vanaf elf november van een jaar tot aswoensdag van het jaar daaropvolgend, creëren van omstandigheden die een gepaste beleving van carnaval mogelijk maken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze week is de Rabo Clubsupport campagne gestart. De RaboBank biedt hiermee clubs en verenigingen de mogelijkheid hun kas weer wat aan te vullen.

Rabobank leden kunnen tot 27 september hun stem uitbrengen op de club die men graag wilt steunen via www.rabo-clubsupport.nl
Iedereen die lid is van de Rabobank heeft een persoonlijke stemcode ontvangen. Hiermee kan men via bovengenoemde link 5 stemmen uitbrengen op clubs van zijn of haar keuze. Van deze 5 stemmen mogen maximaal 2 stemmen naar een en dezelfde club.

Je kunt ook stemmen in de app!

Bedankt en wij hopen natuurlijk dat wij op jouw stem mogen rekenen, zodat wij er weer een leutig feest van kunnen maken!

Met leutige groet,

Stichting Carnaval Roosendaal

Laatste nieuwsberichten

27 mrt

Ontwerp veldteken 2024 Wad ‘n istorie

Een motto dat gekozen is, niet alleen

Lees verder
21 mrt

Juryrapporten optocht 2023

De juryrapporten van de optocht 2023

Lees verder
Alle berichten