Voorwaarden deelname Priense Swaree

Wees origineel

Probeer bij de keuze van de muziek of thema van je act origineel te zijn. Twijfel je of een nummer of thema de afgelopen 10 jaar op het Priense Swaree ten tonele is gebracht, neem dan even contact op met de commissie.

Startbespreking in oktober

Graag willen jullie de act geheimhouden voor anderen tot het moment dat het Priense Swaree daadwerkelijk begint. Echter willen we voorkomen dat groepen dezelfde thema’s of liedjes opvoeren. Daarom de startbijeenkomst in oktober. Het volstaat dus niet om in de groep te vertellen dat je een act of een liedje doet. Wij, de commissie, maar ook de deelnemers zijn erbij gebaat om te weten wie wat doet zodat er geen dubbelingen zijn. Denk daarom goed na wat je doet en vertel ons dat bij de startbijeenkomst.

Wel of geen deelname

De commissie bepaalt of een act al dan niet wordt uitgevoerd op het Priense Swaree. In beginsel kan natuurlijk iedereen zich inschrijven om deel te nemen aan het Priense Swaree.

Als na de regieweken en de eerste toneelrepetitie twijfels zijn over de uitvoering van een act, neemt de regisseur contact met je op om te bespreken hoe de act beter gemaakt kan worden en of het verstandig is om deel te nemen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Commissie Priense Swaree, echter wel na overleg met de deelnemer(s).

Vaststaande elementen

Het Priense Swaree kent een aantal vaste elementen, welke we in ere willen houden. Dit zijn presentatie drietal door de voorzitter Stichting Carnaval Roosendaal voorafgaand aan het Roosendaols lieke, het Roosendaols lieke, uitgevoerd door de winnaar van het liedjesfestival, ouverture door SOK met backing vocals en dansgroep en de sluiting van het Priense Swaree door het drietal. Voorstellen om hier als deelnemer of groep deel van uit te maken zijn in (eerste instantie) niet toegestaan, tenzij de Commissie Priense Swaree anders besluit.

Beeldmateriaal

Naast de vaste fotograaf van Stichting Carnaval Roosendaal kan de Commissie Priense Swaree een extra fotograaf en/of filmer uitnodigen voor beelden en opnames.

Delen contactgegevens

In het Draaiboek, planningen en e-mails wordt uit praktische overwegingen je e-mail en/of opgegeven telefoonnummer gedeeld met de contactpersonen van de andere groepen. Als je daar geen prijs op stelt, dan kan je dat kenbaar maken met een aparte e-mail naar PrienseSwaree@Tullepetaonsnieuws.nl

Komende
Evenementen

Alle evenementen